Jonas Ask är livscoach, mindfulnessinstruktör, lärare och författare.

Lär dig leva i nuet – och skapa det liv du helst av allt vill ha

 • Vad längtar du efter?
 • Vad behöver du?

Jag vill bjuda in dig till ett samarbete där vi utgår från dina behov i din nuvarande livssituation. Jag ger dig 100 % engagemang, närvaro och stöd och all min kompetens och mångåriga erfarenhet inom livscoaching och mindfulness. Jag ger dig verktygen och tillsammans realiserar vi de förändringar du behöver för att kunna leva ditt liv fullt ut.

Dina nya möjligheter

Mindfulness ger dig:

 • Frihet från negativ stress och splittring.
 • Frihet från ältande av det förflutna och oro inför framtiden.
 • Förmåga att leva medvetet närvarande i din vardag.
 • Inre stillhet och frid.
 • Förmåga att leva mer i kropp och känslor än i tankar.
 • Balans i vardagen.
 • En helt ny, högre livskvalitet och förmåga att njuta av tillvaron.
 • Inre centrering, förankring och fokus.
 • Förmåga att göra en sak i taget med fullt fokus och samtidigt få mer gjort och med bättre resultat.
 • Hållbara relationer byggda på medkänsla och närvaro.
 • Högre grad av upplevd livsenergi, lust, entusiasm och glädje.
 • Förmåga att kunna göra de spontant rätta handlingarna och valen utifrån kärlek och medkänsla.
 • Teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter om mindfulness, närvaro, acceptans, tacksamhet, karma, mental träning med mera.
 • En andlig, reell upplevelse av att ingå i ett universellt medvetande större än dig själv.

”Jag har blivit lugnare och mer äkta glad och lägger inte så mycket kraft på dåtid och framtid.” / Monica, 35, deltagare på kursen ”Mindfulness – lär dig leva i nuet”. Läs fler upplevelser av Jonas undervisning i mindfulness.

LÄS MER OCH BOKA DIN PLATS PÅ MINDFULNESSKURSEN

 

Livscoaching ger dig:

 • Lösningar och möjligheter att medvetet skapa det liv du helst av allt vill leva.
 • Effektiv mental träning och coaching.
 • Kunskaper och färdigheter att jobba med affirmationer och att skapa funktionella tankemönster grundade på självkärlek och en positiv grundsyn på dig själv och livet.
 • Stärkt självkänsla och kärlek till dig själv.
 • Verktyg, hjälp, stöd och inspiration att skapa en framtida vision för ditt liv.
 • En insikt om att allt du önskar och vill är möjligt att uppnå – och hur du kommer dit.
 • Insikter om hur du bäst kan bidra till världen och hjälpa andra.
 • Förmåga att se dig själv och ditt liv ur nya perspektiv.
 • Djupgående och verkliga positiva förändringar i ditt liv.
 • Kunskaper och färdigheter att fortsätta coacha dig själv i framtiden.

”Coachingen var ett sätt att sätta fokus på de delar som gör att jag tar en aktiv del i mina beslut för att komma dit jag vill.” / Peter, 50, tidigare klient. Läs fler klientberättelser.

BOKA TID FÖR COACHING

 

Vill du slippa stress, oro, ältande, splittring – och bli mer närvarande?

Mindfulness innebär att träna sig i att fullborda varje ögonblick av livet, att vara medvetet närvarande i det som sker här och nu och inte i tankarna vara någon annan stans. Att acceptera att det förflutna är förlorat och att du inte kan kontrollera framtiden. Det är i nuet livet pågår och det är i nuet du skapar din framtid. Livscoaching handlar om att ställa de rätta frågorna så att du kan bli medveten om vad du kan och behöver förändra. Välkommen att läsa mer om coaching, kurser, workshops och föreläsningar som kan inspirera och hjälpa dig att bli mer medvetet närvarande i ditt liv.

 

”Det vore underbart, men jag har varken råd eller tid just nu”

Kan du känna igen ovanstående formulering? Jag gör det själv. Den kan dyka upp som en närmast automatisk tanke eller replik när något som jag egentligen skulle vilja ha eller göra aktualiseras. Tanken att det jag vill är omöjligt gör att det också blir omöjligt. Och ingen förändring sker. Och så snurrar det på, runt runt i ekorrhjulet…  Men det finns hjälp. Min erfarenhet av att coacha både mig själv och andra har bevisat för mig att kombinationen av mindfulness och livscoaching är kraftfull och verkligen fungerar!

Utmanande frågor?

Vad händer inom dig när du ställer dig frågorna nedan?

Hur kan jag bli mer medvetet närvarande i nuet, och inte fastna i spekulationer och oro inför framtiden eller grubblerier över det förflutna? Hur kan jag komma fram till vad jag egentligen vill och behöver, för att på riktigt känna att jag lever mitt liv utifrån mitt inre sanna jag? Hur kan jag minska ned på stress och jakt på pengar och prylar? Vad kan jag göra för att känna mig tillfreds i min vardag och kliva ur sängen fylld av energi och entusiasm? Hur kan jag vara mer närvarande och kärleksfull i mina relationer? Hur kan jag uppleva inre frid och harmoni och samtidigt förverkliga drömmar och uppnå livsmål som gör att jag känner mig levande och upplever att mitt liv är meningsfullt och att jag hamnat rätt i tillvaron?

Upplever du dem som utmanande eller besvärliga. Varför? Ser du hinder och problem, eller möjligheter och lösningar? Fundera över det en stund.

Du är expert på dig själv

Jag tror att många av oss behöver ställa oss ovanstående frågor men att vi har svårt att ge oss själva tid och rum att sitta ner i lugn och ro och på allvar fundera över dem. Vi stressar och kämpar, för att hinna med, för att tjäna pengar, för att konsumera. Vi är så jagade av ”måste” och ”borde” och att försöka göra rätt – vad vi upplever att omgivningen kräver av oss – att vi inte hinner med oss själva. Det gör att vi aldrig riktigt kan känna efter och ta reda på vad vi egentligen vill och behöver för att vara lyckliga och trivas med livet. Vi får sämre självkänsla, stress- och sömnproblem, relationsproblem, koncentrationsproblem, problem med immunförsvaret och hälsan – såväl fysiskt som psykiskt. Och tiden går, medan livet rinner ifrån oss…

Lyssna till din inre sanning

Min vilja med detta företag och denna sida är att dela med mig av det jag lärt mig, och dagligen lär mig, till andra människor. Jag hjälper mig själv samtidigt som jag hjälper andra. Genom att ge det till andra som jag själv också önskar och behöver. Jag använder mig av mina tidigare lärdomar och erfarenheter som psykologilärare och kombinerar i min verksamhet dessa med kompetensen som hälso- och livscoach samt mindfulnessinstruktör. Jag har själv haft och har dagligen stor hjälp av mindfulness och att coacha mig själv. Faktum är att det för några år sedan förändrade mitt liv i grunden, till det bättre. Idag är mitt liv långt ifrån perfekt, men jag är mer i kontakt med mitt inre, sanna jag, jag har bättre självkänsla, känner mig mindre stressad och njuter mycket mer av mitt liv.

Medveten närvaro gör livet större

Jag vill inspirera och stödja dig att komma närmre dig själv och i medveten närvaro ställa dig de viktigaste frågorna. Min övertygelse är att det som förändrat mitt liv också kan förändra ditt. Jag brinner av passionen att göra allt jag kan och lite till för att inspirera, stödja och hjälpa dig att bli mer närvarande, att medvetet skapa det liv du helst av allt vill leva och att lära dig leva i nuet.

Varmt välkommen till en spännande, utmanande och underbar resa i dig själv!


Jonas Ask

Läs mer om mig.

Läs om aktuella kurser och events.

Lever du det liv du helst av allt vill leva?

Pröva på att coacha dig själv – börja genom att klicka här!

Vad är livscoaching?

Vad är mindfulness?

Vipassana Livscoach & Mindfulness på Facebook

Blogg

Läs mer om Mindfulness och Livscoaching