Bli din egen livscoach

Du kanske går och bär på en dröm du skulle vilja förverkliga? Något projekt, en egen verksamhet eller någon annan önskad förändring i ditt liv. Eller så befinner du dig i en livsfas med stora förändringar och behöver hjälp att strukturera, få översikt och finna en helt eller delvis ny inriktning i livet? Eller så är du i största allmänhet intresserad av personlig utveckling och vill pröva på coachning. Utan att sätta upp några särskilda mål till att börja med. Denna kurs hjälper dig att se klart på ditt liv och dina livsval här och nu. Kursens fokus ligger på möjligheter och lösningar i nuet.

Kursbeskrivning – Bli din egen livscoach

Coachningen på denna kurs gör du delvis individuellt och delvis tillsammans med andra kursdeltagare. Allt sker under handledning och i ett tryggt och tillåtande klimat. Du avgör alltid själv hur mycket eller lite du vill delta i olika övningar och uppgifter.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av livscoaching, praktiskt tillämpad psykologi och personlig utveckling. Inga förkunskaper krävs.

Mål

Målet med kursen är att ge dig som kursdeltagare verktyg, metoder och inspiration att komma närmare dig själv och det liv du helst av allt vill leva. Efter genomgången kurs ska du ha fått en introduktion till livscoaching och lärt dig hur du kan gå vidare med att coacha dig själv i ditt fortsatta vardagliga liv.

Innehåll

Kursen är huvudsakligen praktisk och upplevelsebaserad, alltså inte teoretisk. Träffarna, som sker en gång per vecka, innehåller coachning – individuellt och i interaktion med andra kursdeltagare – kortare föreläsningar, övningar och uppgifter. Ditt främsta arbetsmaterial kommer att vara dig själv och ditt liv. Genom kursen sker en progression där du med olika tekniker och verktyg går igenom och reflekterar över olika aspekter och sammanhang i ditt liv.

Studiematerial

Kurslitteratur kommer att delas ut under kursens gång i form av kopior/kompendier och ingår i kursavgiften.

Kursupplägg

Kursen är upplagd på åtta veckor. Vi träffas en gång per vecka för praktiska övningar, samtal, teoriföreläsningar och coachningar. Mellan träffarna får du också hemuppgifter.

Läs mer om Livscoaching här