Mindful Coaching

Mindful Coaching är en individanpassad coachingmodell som utgår från mindfulness. Sessionerna är upplagda som individuella pass där där klienten får träna på meditation, lättare kroppsrörelser (yoga, Qi-andning) i kombination med samtalscoaching.

Utgångspunkten för Mindful Coaching är att grunden för bättre psykisk och fysisk hälsa är medveten närvaro. Vi börjar i kroppen och kroppsmedvetandet. Din kropp är en barometer för dina känslor och dina kroppsförnimmelser hjälper dig att bli mer medveten om när du går emot dig själv, och när du hjälper dig själv. Vi arbetar med din andning, ditt rörelsemönster och dina inre kroppssensationer. Din kropp och ditt kroppsliga medvetande är kungsvägen till mer medveten närvaro i nuet. Genom att träna meditation och att leva meditativt, i medveten närvaro, så kommer du att släppa taget om situationer, relationer och aktiviteter som inte är bra för dig, och i stället börja dra till dig människor och sammanhang som gynnar din hälsa och sätter dig i kontakt med ditt inre, sanna väsen.

Läs mer om mindfulness här.