Vad är personlig utveckling för dig?

Vipassana Livscoach & Mindfulness erbjuder individuell livscoaching, kurser, workshops och föreläsningar inom medveten närvaro, personlig utveckling och meditation. Välkommen att göra en spännande, helande och utvecklande resa i dig själv!

Vipassana betyder ”insikt”; att se klart på livet i helhet såsom det egentligen är. Begreppet härstammar från buddhismen och står för en livshållning som strävar efter självförändring genom själviakttagelse. Det är också namnet på en mindfulnessmeditation som fokuserar på det nära samspelet mellan tankar och mentala föreställningar, kroppsförnimmelser och känslor. Målet är ett balanserat sinne fullt av kärlek och medkänsla. Med hjälp av mindfulness, olika former av meditationer, Qi-andning, livscoachning och inre resor får du hjälp på vägen mot att leva ett liv som alltmer kommer att kännetecknas av ökad medvetenhet, klarhet, självkontroll och frid.

Vipassana Livscoachning och Mindfulness erbjuder individuell livscoachning, kurser i mindfulness, Qi-andning/inre balans och coachning samt guidade sessioner i Den inre resan.
Utgångspunkten för hela verksamheten är tron på individens inneboende kraft och möjligheter att med rätt hjälp komma till insikt om sig själv och sitt liv. Det första steget är att se klart på det aktuella läget här och nu; att se vad som finns att vara tacksam över, vad som är bra i livet och vad man kan behöva hjälp med – att utveckla, förändra eller acceptera.

Vipassande Livscoach tror på människans förmåga att hela sig själv; på att leva inifrån och ut; att göra sina olika livsval utifrån sitt inre, sanna jag. Kurserna och coachningen hjälper dig att se hur du bäst kan hjälpa dig själv att leva och skapa det liv du helst av allt vill leva, och att vara den du innerst inne är.

Bli dig själv helt och fullt, här och nu

Det är möjligt för dig:
– Att leva det liv du helst av allt vill leva.
– Att göra det du helst av allt vill göra.
– Att vara den du är och helst av allt vill vara.

All rädsla är skapad.
Varje hinder bär på en möjlighet.
Varje problem bär på en lösning.

Nuet är det enda som egentligen finns.
Det förflutna kan du inte göra någonting åt.
Framtiden går inte att kontrollera.
Kvaliteten på dina ögonblick i nuet avgör kvaliteten på ditt liv.
Du kan när som helst bli en ”nu-människa”!
Och leva ditt liv i din hela potential – här och nu!

Din inre resa

Vipassana Livcscoach & Mindfulness hjälper dig att få inspiration, motivation och kraft att se klart på ditt liv. Och att se vilka förändringar du behöver genomföra för att känna att du förhöjer din livskvalitet och kommer närmare dig själv.

Vipassana Livscoach & Mindfulness ger dig de bästa frågorna, verktygen och teknikerna.
Du har de bästa svaren, om ditt liv och dig själv.
Svaren finns redan inom dig.
Men ibland behöver du hjälp att se dem, och att lyssna till din inre röst.

Företaget drivs av livscoachen, mindfulnessinstruktören och läraren Jonas Ask.

Läs mer om Jonas här!