Röster om Mindfulnesskursen

Tidigare deltagare i kurser i mindfulness med Jonas Ask är nöjda med hans sätt att leda meditationsövningar, samtal och ge föreläsningar. De upplever att de fått nya sätt att se på sina vardagliga liv och att de fått verktyg och förhållningssätt som givit dem mer medveten närvaro i nuet, mindre stress och högre livskvalitet.

”Tveklöst en av de bästa kurser jag gått på – oavsett område – då med tanke på vad den tillfört. Kursen har hjälpt mig att mentalt kunna hantera vissa ständigt återkommande tankar, låta dem finnas där men mer sällan komma upp till ytan. Att jag är mer mottaglig för signaler från personer (muntligen eller i kroppsspråk) i min omgivning.  Kursen har givit mig en lite annorlunda syn på varför vi är ”här” i livet och hur man ska vara mer ’här och nu’ dagligen i vardagen. Att bli lugnare (även om jag tidigare varit lugn utåt så har inte fallet varit att lugnet funnits…inombords). Det bästa med kursen var kursledaren, självklart. Mina synpunkter hänger samman med att Jonas gjort ett bra jobb som kursledare. Värdefullt också att träffa andra som – av olika skäl – känt behovet av att gå kursen. Jonas frågor och öppna reflektioner till oss deltagare fick nog oss alla att bära med oss en del på väg därifrån. Bra att det är regelbundna träffar en gång i veckan under 10 veckor. Mycket bra med cd-inspelningarna av guidade meditationer samt utdelade texter att ta del av  mellan tillfällena.” / Susanne, 25

***

”Jag har blivit lugnare och mer äkta glad och lägger inte så mycket kraft på dåtid och framtid. Jag har också fått lättare att släppa tankar samt att fokusera när jag behöver. Till kursen kommer man med ett lugn och man kommer ut från kursen med ett lugn – den har varit en form av fristad och gett ett lugn jag tagit med mig ut i min vardag.” /Klara, 40

***

”Jag har fått en positivare syn på vardagen men också en större förståelse för och tålamod med mig själv, mer självinsikt och en positivare syn på möjligheter i framtiden.” / Kim, 35

***

”Mycket intressant och lärorik kurs! Känner att jag fått ett nytt sätt att tänka inom många områden. Jättebra med ljudfiler med meditationer och små hemövningar.” / Gunilla, 70

***

”Jag tyckte kursen var väldigt bra och gav mig en rad nya insikter. Gruppen var lagom stor och det var trevligt att få möjligheten att lära känna alla deltagare närmare genom öppningssamtalen. Det absolut bästa för mig var att inse att jag är värd att leva här och nu. Med det menar jag att när man väl insett att det spelar ingen roll om jag oroar mig för framtiden, den kan jag inte påverka, det är här och nu mitt liv är så blir det lättare att hantera stress. Jag lärde mig också att komma i kontakt med meditation, vilket är något jag varit nyfiken på länge, och det har gett mig en starkare känsla av vad jag vill göra i mitt liv och vad som får mig att må bra. Jag mådde inte bra när jag började kursen men tack vare den har jag fortsatt meditera (jag måste visserligen göra det efter ett träningspass) och även börjat träna på ett lugnare sätt som passar mig. Jag har ingen panikångest längre och känner jag att de känslorna börjar komma är jag trygg i mitt andningsankare. Jag tycker att Jonas gör ett fantastiskt jobb och lär ut på ett sätt som är lätt att följa med i.” / Monica, 23

***

”Jag har upplevt kursen mycket positivt. Jag har funderat mycket på de ämnen vi tagit upp och också tyckt att gruppens diskussioner varit mycket intressanta. Kursen har startat en process som handlar mycket om mitt egna förhållningssätt till min livsstil. Det bästa med kursen tycker jag var gruppdiskussionerna som Jonas ledde på ett fint sätt. Det jag uppskattade hos Jonas var hans ödmjukhet samtidigt som han ibland utmanade för att få oss att tänka mer mindfulness.” Stina, 45

***

”Jag tyckte om kursen. Jag har sedan några år letat efter ett mer harmoniskt sätt att framleva min vardag för att öka kvaliteten på mitt liv. Denna kurs var helt i linje med den strävan och kompletterade mycket av det jag läst och hört. Jag har fått med mig ett nytt sätt att betrakta meditation och gått från en uppfattning om meditation som något nästan högtidligt och avancerat till att ha en mer jordnära vardagsrelation till det. Kursen var mycket givande, där delningarna (”sharing” att dela tankar, känslor, erfarenheter med andra) om gångna veckan var det som gav mig mest. Det gav tankar som ”Hm, kan man tänka/göra så”. Jag vill ge Jonas en eloge som lärare. Det var en vitamininjektion att känna hans brinnande engagemang en gång i veckan.” / Gunnar, 51

***

”Kursen har gjort att jag hittat ett verktyg som kan hjälpa mig att bli mindre stressad och nervös, nämligen meditation. Det bästa med kursen har varit meditationsövningarna och Jonas direkta sätt att ifrågasätta kursdeltagarnas olika sätt att tänka så att det till slut blev självklart hur lätt/svårt det är att vara mer mindful. Det ger alla en personlig miniterapi.” Peter, 33

***

”Ödmjukhet och erfarenhet är två ord som kommer till mig när jag tänker på Jonas som kursledare. Han är DUKTIG OCH KLOK. Och han förmedlar sin erfarenhet inom detta område på ett fantastiskt sätt.” / Hilda, 40

***

”Jag har upplevt kursen som intressant, skön och tankeväckande. Den har gett mig alternativa sätt att se på min omvärld och mitt liv. Och jag har fått ta del av andras upplevelser. Det bästa med kursen var att vi fick prata om intressanta ämnen (livet, stressen, upplevelser, beteenden) som man normalt inte pratar med andra om.” / Fredrik, 37

***

”För mig har det varit en mycket givande kurs. Det var bra att få en regelbundenhet i övningarna och att det byggdes på stegvis. Det var en bra blandning av övningar och föreläsningar. Det som också gav mycket var de samtal som vi hade i början av varje kurstillfälle och att vi fick tid för dem. De nedladdningsbara ljudfilerna med övningar är också jättebra. Hela stämningen i rummet när man kom in var så skön och avslappnande. Jonas är bra som kursledare och det märks att han är lärare. Temakvällen om kärlek var också bra. Det bästa för min del med kursen är att har jag kommit igång med meditationen och det ger mig så mycket. Det är ju så enkelt egentligen men man måste nog upptäckta det själv. Något som man alltid bär med sig och kan använda sig av. Försöker också bli mer och mer närvarande i vardagen. Jag gör små framsteg vartefter och får utmana mig lite mer vartefter också. Försöker också kliva ur bekvämlighetszonen och utmana mig med förändringar och nyfikenhet.” / Birgitta, 46

***

 ”Jag tycker att kursen varit väldigt bra och givande och jag tycker att Jonas har varit mycket duktig, inspirerande och funnit ett bra förhållningssätt som ledare i detta spännande ämne! Jag tycker kursen har öppnat upp ett (potentiellt, för mig) helt nytt synsätt på tillvaron. Jag har bland annat sökt en större sinnesro och det känns som om att mindfulness kan vara ett väldigt viktigt instrument för mig för att uppnå det. Ljudövningarna tycker jag är väldigt givande och välgjorda. Av mig får kursinnehållet och Jonas som kursledare högsta betyg!” / Michel, 39

LÄS MER OM KURSEN OCH BOKA DIN PLATS NU