Sagt om Jonas som livscoach

Som livscoach är Jonas Ask uppskattad för sin förmåga att stimulera till personlig utveckling genom sitt sätt att ställa coachande frågor på ett inkännande, lyssnande och engagerat sätt. Med influenser från såväl mindfulness som kognitiv beteendeterapi (KBT) hjälper han sina klienter fram till insikter om att den förändring de behöver i sina liv är fullt möjlig; och hur de kan realisera sina livsmål. Läs nedan hur tidigare klienter upplevt Jonas som coach.

”Jag upplevde coachingen som förvånansvärt effektiv när det gäller att snabbt komma fram till vad som är viktigt och oviktigt i mitt liv och att se att de hinder jag upplever som verkliga i själva verket är något fiktivt som jag själv konstruerat för att jag inte vågar göra det jag i mitt hjärta egentligen vill. Det kändes både skrämmande och befriande att inse detta. Det bästa med coachingen var nog att jag fick hjälp att återuppliva drömmar och önskningar som allt för länge legat begravda under rädsla och uppgivenhet.” /Cecilia, 45

***

”Jag tyckte att det fungerade utmärkt att coachingen skedde per telefon. Man hör då bara varandras röster och kan fokusera på frågeställningarna utan att distraheras av en mängd synintryck/kroppsspråk/minspel. Jonas förhöll sig både engagerat och respektfullt gentemot mig. Han var ”envis” på ett positivt sätt, men jag kände mig aldrig ”inmålad i ett hörn”. Jag kunde behålla min integritet samtidigt som jag på allvar ställdes inför ganska omtumlande och livsviktiga frågor. Dessa frågor lever kvar i mig. Det är början på ett viktigt förändringsarbete.” / Pia, 20

***

”Jonas som coach är både tålmodig, inlyssnande och varlig, samtidigt som han obönhörligt leder samtalet mot det som gör ont; det vill säga problemområden i tillvaron.” / Emma, 35

***

”Coachingen var ett sätt att sätta fokus på de delar som gör att jag tar en aktiv del i mina beslut för att komma dit jag vill. Idag har jag landat i mycket utifrån det som jag sade under coachingen. Även fast vi bara hade tre tillfällen, brukar jag tänka; denna fråga hade Jonas frågat eller påpekat, ibland har jag lyssnat till det ibland gjort mig medveten om att jag går emot det jag egentligen tycker/vill. Coachingen har hjälpt mig att hålla fokus, om jag vill dit varför gör jag andra saker? Som coach är Jonas imponerande. Genom små medel kunde han lätt påvisa det som jag annars inte lyckats reda ut.” Peter, 50

***

”Coachingen hjälpte mig att inse att jag har haft tankar, viljor och känslor som jag tryckt ner i många år och som nu kom upp. Jag blev styrkt i att jag skall byta livsriktning, och att jag ska satsa på mina drömmar. Som coach är Jonas bra; lyhörd och uppmärksam.” / Amira, 30

***

”Efter de samtal vi hade så blev det tydligt för mig att det verkligen går att förändra sitt liv. För mig handlar det mycket om att börja styra mitt liv manuellt till skillnad från den autopilot som man alldeles för länge har blivit bekväm med. Jag tycker också att det fungerade mycket bra att coachingen skedde dels i telefon och dels via Skype. Känns intressant att viktiga frågor får ha sitt eko i hemmamiljö istället för ett rum som man besöker någon timme i veckan. Jonas som coach känns harmonisk, tydlig och inkännande.” / Stephen, 33

***

”Coachingen har fått mig att ställa nya frågor, samt inse att det inte är bra att stänga in sig själv i sitt eget huvud. Jag lärde känna mitt skrivande i en situation utanför skolans ramar. Jag insåg att jag måste försöka vara snällare mot mig själv. Bara att säga saker högt till någon annan sätter dem i ett annat perspektiv. Jonas som coach är jättebra! Utmanande. Han ger aldrig några tillrättalagda svar, och han väntar tålmodigt på att man själv ska trassla sig fram till någon slags insikt (även om insikten är att man inte har någon insikt ännu).  Jag tycker han är bra på att sätta gränser. En coaching är ju inte samma sak som att gå till en terapeut, även om det kanske var så jag tänkte på det innan vi kommit igång.” / Fredrika, 25

***

”Jag tycker coachingen var ett spännande sätt att ta reda på om jag ”fastnat” i ett stereotypt tänk när det gäller min situation. Nyttigt att tvingas sätta egna ord på det som ligger mig närmast hjärtat. Det jag främst fick var insikt om min relation till min dotter. Det bästa med coachingen var definitivt att tvingas sätta ord på sina tankar/känslor/beteenden. Jag tycker Jonas har ett utmärkt förhållningssätt i samtalet. Det genomförs lugnt och behagligt med ett konsekvent förhållningssätt. Förtroendeingivande.” Maggan, 41

***

”Jag är väldigt nöjd med coachingen! tycker att upplägget på samtalen var väldigt bra. Det kändes strukturerat och bra. Sen kändes samtalen väldigt positiva varje gång och det var väldigt bra att det aldrig gavs utrymme att grotta ner sig i det negativa utan att det var väldigt konstruktivt hela tiden. Poängsättningen (egen skattning av upplevd livskvalitet på olika områden 1-10) gjorde det lättare för mig att inse vad jag vill förändra. Det gav en väldigt bra överblick och jag tyckte att det hjälpte för att förstå hur de olika delarna i mitt liv påverkar varandra. /Jan, 46

Jag är mycket mer motiverad att förändra saker till det bättre och jag känner först nu att det faktiskt är möjligt! Det känns också som att jag lärt mig mer hur jag ska ta reda på vad jag vill förändra. Sen är jag kanske inte uppe i 10 i övertygelse i allt, men jag känner ändå att jag nu mycket mer än tidigare vågar testa och se om det ändå går. Jag använder många av de frågor Jonas ställde och ställer mig själv. Sen brukar jag påminna mig själv om saker vi kom fram till. Bland annat påminner jag mig själv flera gånger om dagen om att mitt värde inte beror av hur duktig jag är utan vem jag är, och jag känner att jag mår mycket bättre när jag tänker så och jag börjar bli helt övertygad om att det är så!! Det känns som att jag har fått massa nya bra verktyg att använda mig av.” Sandro, 31

***

”Bra med coaching i telefon och på Skype. Sparar tid. Vet inte om det skulle varit bättre med vanliga möten, men kändes bekvämt och bra att ha samtalen per telefon.” / Sofia, 34

***

”Som coach är Jonas väldigt bra! Ställer bra frågor och låter mig hitta svaren själv. Bra att han var envis och fortsatte fråga tills jag kommit till botten med varför jag till exempel inte är uppe i 10 i övertygelse vad gäller en förändring jag vill göra. Tycker om tipsen och de visa orden han delar med sig av och när han uppmärksammat något i mitt beteende. Han hade också väldigt bra koll på allt vi hunnit med i de tidigare samtalen. Sen känns han väldigt engagerad.” Martin, 39

***

”Jag har upplevt coachingen som positiv, tänkvärd och lärorik. Jag har fått med mig ledord som jag känner att jag kan använda då jag hamnar i situationer jag inte har kontroll på (som nu med 1000 bollar i luften). Det bästa var att jag fick syn på helheten men också delarna av mitt liv. Orsak-verkan. Likaså att släppa det som kanske känns som att jag måste ta itu med men att de kan ske genom att lägga fokus på annat. Som coach är Jonas öppen, lätt att prata med, han lägger inga värderingar i något. Han har också koll på vad vi pratat om innan, i tidigare coachningar och kan gå tillbaka till sådant som jag själv ‘glömt bort’, och han är närvarande. För mig var detta ett nytt sätt att ‘gå i terapi’ på vilket jag tror jag fått ut mest av utifrån det läge jag befunnit mig i (första gången jag gick hos psykolog var nog tyngst då jag insåg (trodde jag då) hur mycket som var ‘fel’ på mig). Jag är mycket nöjd med detta koncept och tror mer på detta än att gå bakåt och rota i det förgångna. Det är framåt jag måste gå!” Maria, 36