Lär dig leva i nuet

Genom att lära dig praktisera mindfulness – medveten närvaro i det pågående ögonblicket – minskar du ned på stress och splittring och ger dig själv möjlighet att komma i kontakt med din inre visdom.

Mindfulness är en fantastisk självhjälpsmetod som lämpar sig bra för att finna inre balans och komma ur ångest och tillstånd som depression och utbrändhet. Med hjälp av meditation, coachning och fördjupande samtal ökar du din livskvalitet och upplevda lycka samt främjar din personliga utveckling.

Mindfulness är ett modernt, västerländskt samlingsbegrepp för medveten närvaro i det pågående nuet. Det innebär att träna sig på att vara medveten om allt som är och sker i ögonblicket: Dels intryck som kommer till oss utifrån, via våra sinnen – syn, hörsel, lukt, smak, känsel – och dels det som finns inom oss; vilka tankar och kroppsförnimmelser vi har och hur dessa samspelar med våra känslor.

Mindfulness handlar om att bevittna allt detta och uppleva det helt och fullt med ett öppet, tillåtande och icke-dömande sinne. Och att se att det är i nuet som vårt liv pågår, utvecklas och förändras. Att det är i nuet vi kan påverka våra liv och göra våra val. Inte i det förflutna, som redan skett och som vi inte kan ändra på, och inte heller i framtiden som vi inte kan styra över.

Mindfulness i hjärnan

Begreppet mindfulness är egentligen en översättning från Pali och bygger på en av de cirka 2000 år gamla buddhistiska läroskrifterna. Den västerländska naturvetenskapen har alltmer börjat ta till sig den urgamla visdomsläran som mindfulness bygger på. Kliniska studier har gjorts som visar på positiva och hälsobringande effekter på människans hjärna, nervsystem och immunförsvar. I en internationell konstellation av bland andra västerländska forskare och buddhistiska munkar kallat Mind and Life Institute (projektet är initerat av Dalia Lama, läs mer via länken nedan) har forskare i flera studier kunnat visa på de positiva effekterna av mindfulnessmeditationer.

Aktuell forskning

I Sverige har kliniska studier på friska personer har visat ”att mindfulnessträning och andra typer av meditation medför positiva psykologiska effekter och reducerar stress. (”Mindfulness-meditation – nygammal metod för att lindra stress” ). Mer och mer har den svenska frisk- och sjukvården börjat använda sig av mindfulness. Inom sjukvården till exempel vad gäller behandling av depressioner och stress. Och inom friskvården för att förebygga dessa tillstånd, samt att förbättra den upplevda livskvaliteten och hälsan i sin helhet. Mindfulness är också ett mycket användbart verktyg för personlig utveckling.

Mer om mindfulness

Echart Tolle om att leva i nuet:

Intervju om mindfulness med Åsa Nilsonne och Anna Kåver i SvD:

”Fokuserad i sin egen bubbla”

Jon Kabat-Zinn förklarar vad Mindfulness är:

Internationellt forskningsprojekt lett av bland andra Dalai Lama:

Mind and life institute