Hur lever du ditt liv?

Börja coacha dig själv

Fundera en stund över livsaspekterna nedan. Hur ser det ut för dig? Försök svara så uppriktigt och ärligt som du kan. Skriv gärna ner dina svar på ett papper. Skriv också ned, för varje punkt, vad du är nöjd med och vad du inte är nöjd med. Markera även med en siffra, 0–10, vid varje punkt, där 0 betyder att du inte alls är nöjd och 10 att du är helt och fullt nöjd.

Hur upplever du din aktuella livssituation vad gäller…

 • Familj och vänner
 • Ekonomi
 • Fysisk hälsa
 • Boende
 • Fritid
 • Jobb/karriär; daglig sysselsättning
 • Personlig utveckling
 • Kärlek och närhet
 • Meningsfullhet
 • Trygghet
 • Mod och styrka
 • Eget ansvar
 • Självkänsla
 • Medveten närvaro
 • Tillit (till dig själv, livet och andra människor)
 • Val och handlingar

Vad vill och behöver du förändra?

De områden i ditt liv där du är minst nöjd, och fick lägst poäng, är dina främsta utvecklingsområden. Här finns dina utmaningar och framför allt dina möjligheter och lösningar. Gör nu en lista på de saker du har störst behov av att förändra. Gå sedan vidare med att fråga dig själv hur du kan göra för att skapa dessa förändringar. Tänk på att miljonvinsten sällan kommer! Det handlar om att se vilka små steg du kan ta, i rätt riktning. Vad kan du göra redan idag? Vilket blir ditt första steg? Kom överens med dig själv och avtala tid och plats för din aktivitet.

Om allt vore möjligt för dig

Om du hade kunnat markera 10 på varje punkt ovan, hur skulle ditt liv skulle sett ut då? Om allt vore möjlig! Tänk fritt en stund; håll inte tillbaka dig själv, försök inte vara ”realistisk” och ta inga hänsyn till hur du uppfattar hindrande omständigheter i din livssituation just nu. Detta är viktigt för att få syn på det du verkligen vill ha i ditt liv, så att det inte är något du bara tror att du vill ha, eller som någon annan sagt åt dig att du borde ha. Det är också viktigt att du affirmerar, bekräftar och visualiserar de positiva förändringar du vill ha i ditt liv. Detta hjälper dig att skapa dig det liv och den verklighet du vill ha. Undvik att fokusera på hinder och problem. Lägg inte heller något fokus på sådant du inte vill ha. Skriv ner dina svar.

Fortsätt coacha dig själv

Nu är din process igång. Antingen fortsätter du att coacha dig själv eller så tar du hjälp av en livscoach. Livscoachen hjälper dig att se dig själv och ditt liv ur nya perspektiv. Genom en särskild samtalsteknik som bygger på enkla, effektiva och välbeprövade coachingfrågor inspirerar och hjälper livscoachen dig att formulera och strukturera de förändringar du själv kommer fram till att du behöver och vill ha; och du får hjälp att sätta upp egna mål och vägledning i hur du uppnår dem. (Läs mer om livscoaching via länken nedan.)

Vipassana Livscoaching & Mindfulness erbjuder en extra kraftfull livscoaching som förenar mindfulness och coaching. (Läs mer om mindfulness via länken nedan.) I ett tillstånd av medveten närvaro, inre centrering, frid och andrum kommer du bättre i kontakt med dina egentliga behov, din själ, ditt inre sanna jag. Och det blir då också tydligare för dig vad det är du egentligen vill med ditt liv.

Vad är livscoaching? Läs mer här!

Vad är Mindfulnes? Läs mer här!