Vad ger mindfulness?

Mindfulness ger dig:

 • Frihet från negativ stress och splittring.
 • Frihet från ältande av det förflutna och oro inför framtiden.
 • Förmåga att leva medvetet närvarande i din vardag.
 • Inre stillhet och frid.
 • Förmåga att leva mer i kropp och känslor än i tankar.
 • Balans i vardagen.
 • En helt ny, högre livskvalitet och förmåga att njuta av tillvaron.
 • Inre centrering, förankring och fokus.
 • Förmåga att göra en sak i taget med fullt fokus och samtidigt få mer gjort och med bättre resultat.
 • Hållbara relationer byggda på medkänsla och närvaro.
 • Högre grad av upplevd livsenergi, lust, entusiasm och glädje.
 • Förmåga att kunna göra de spontant rätta handlingarna och valen utifrån kärlek och medkänsla.
 • Teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter om mindfulness, närvaro, acceptans, tacksamhet, karma, mental träning med mera.
 • En andlig, reell upplevelse av att ingå i ett universellt medvetande större än dig själv.”Jag har blivit lugnare och mer äkta glad och lägger inte så mycket kraft på dåtid och framtid.” / Monica, 35, deltagare på kursen “Mindfulness – lär dig leva i nuet”.

  Läs fler upplevelser av Jonas undervisning i mindfulness.

  LÄS MER OCH BOKA DIN PLATS PÅ MINDFULNESSKURSEN